V CO 57/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2652365

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2019 r. V CO 57/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa E. F. przeciwko B. C. o rozwód, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 20 marca 2019 r., wniosku Sądu Okręgowego w B. o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy o sygn. akt I C (...), oznacza Sąd Okręgowy w B. jako Sąd właściwy do rozpoznania sprawy z powództwa E. F. przeciwko B. C. o rozwód (art. 45 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.