Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2607932

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 stycznia 2019 r.
V CO 3/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa B. G. przeciwko T. G. o rozwód, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 10 stycznia 2019 r., wniosku Sądu Okręgowego w K. o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy o sygn. akt XVIII C (...), oznacza Sąd Okręgowy w K., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.