Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720770

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 19 września 2019 r.
V CO 213/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tomasz Szanciło.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. R. przeciwko J. R. o rozwód, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 września 2019 r., na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w W. sprawy o sygn. akt XIII RC (...) celem oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w W., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.