Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634137

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 17 września 2018 r.
V CO 209/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Ż. Z. przeciwko M. Z. o rozwód, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 września 2018 r., wniosku Sądu Okręgowego w O. o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy o sygn. akt I C (...), oznacza Sąd Okręgowy w O. jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.