Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2607945

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 7 stycznia 2019 r.
V CO 1/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa L. B. (B.) przeciwko K. B. (B.) o rozwód, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 7 stycznia 2019 r., wniosku Sądu Okręgowego w Ś. o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy o sygn. akt I C (...), oznacza Sąd Okręgowy w Ś., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.