V ACa 943/15, Obalenie domniemania, z którego korzysta dokument urzędowy. Opowiedzialność dłużnika za działania osób, przy pomocy których zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2188824

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.