V ACa 567/18, Przesłanki stwierdzenia nieważności umowy kredytowej indeksowanej co CHF. Z uwzględnieniem przesłanek zawartych w wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 roku. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2761603

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.