U 19/97 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OTK 1998/4/47

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.