T-385/07, Zakaz transmisji telewizyjnej na prawach wyłączności wydarzeń, które państwa członkowskie UE uznają za wydarzenia... - OpenLEX

T-385/07, Zakaz transmisji telewizyjnej na prawach wyłączności wydarzeń, które państwa członkowskie UE uznają za wydarzenia mające doniosłe znaczenie dla społeczeństwa (rozgrywki mistrzostw świata w piłce nożnej). Wniesienie do ETS skargi o stwierdzenie nieważności aktów prawa UE przez osoby fizyczne lub prawne, których akty te dotyczą bezpośrednio i indywidualnie., FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) v. KOMISJA EUROPEJSKA - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ZOTSiS 2011/1-2/II-205-268

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.