SNO 43/15, Realizacja prawa do obrony przez sędziego w postępowaniu dyscyplinarnym poprzez osobiste stawiennictwo na rozprawie. Konsekwencje popełnienia przez sędziego deliktu dyscyplinarnego o znamionach przestępstwa. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1999821

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.