SDI 35/14, Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza za uchybienie obowiązkowi wynikającemu z art. 8a ust. 1 ustawy z 1920 r. o... - OpenLEX

SDI 35/14, Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza za uchybienie obowiązkowi wynikającemu z art. 8a ust. 1 ustawy z 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Przesłanki przypisania deliktu dyscyplinarnego. Konstrukcje czynu ciągłego i ciągu przewinień w postępowaniu dyscyplinarnym - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1560209

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.