Prawo do poszanowania mienia. Nakaz rozbiórki budynków znajdujących się na terenie parku narodowego., KRISTIANA LTD. v. LITWA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 lutego 2018 r. Prawo do poszanowania mienia. Nakaz rozbiórki budynków znajdujących się na terenie parku narodowego.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.