IV SAB/Wa 935/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3139251

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2019 r. IV SAB/Wa 935/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kaja Angerman (spr.).

Sędziowie WSA: Katarzyna Golat, Asesor Agnieszka Wąsikowska.

Sentencja

Warszawa, 19 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym 19 listopada 2019 r. sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ((...)) oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.