IV SAB/Wa 1196/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3139839

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2019 r. IV SAB/Wa 1196/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wójcik.

Sędziowie WSA: Aneta Dąbrowska (spr.), Asesor Anna Sidorowska-Ciesielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 listopada 2019 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi H. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca N.M. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.