Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894644

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 1 kwietnia 2011 r.
IV SA/Wr 98/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sędziowie: WSA Małgorzata Masternak-Kubiak, NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 24 marca 2011 r. wniosku Z.R. o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2010 r., sygn. akt IV SA/Wr 98/10 Wydanego w sprawie ze skargi Z. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 10 grudnia 2009 r. Nr.. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia: oddalono wniosek o uzupełnienie wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.