IV SA/Wr 789/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2811983

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r. IV SA/Wr 789/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski.

Sędziowie: NSA Henryka Łysikowska, WSA Lidia Serwiniowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 31 maja 2016 r. sprawy ze skargi E. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.