IV SA/Wr 519/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3130782

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2019 r. IV SA/Wr 519/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska (spr.).

Sędziowie: NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska, WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 22 stycznia 2019 r., sprawy ze skargi S.Z.- L., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W, z dnia (..]r. nr (...), w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze oraz zobowiązanie do zwrotu kwoty nienależnie pobranego świadczenia, wychowawczego wraz z ustawowymi odsetkami, oddala skargę w całości.,

Uzasadnienie faktyczne

błąd_konwersji_dokumentu

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.