IV SA/Wr 506/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807416

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2016 r. IV SA/Wr 506/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski.

Sędziowie: NSA Julia Szczygielska, WSA Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 lutego 2016 r. sprawy ze skargi Z. Z. na postanowienie Wojewody D. z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.