IV SA/Wr 395/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - OpenLEX

IV SA/Wr 395/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802474

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2017 r. IV SA/Wr 395/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosław Rozbicka Ostrowska (spr.).

Sędziowie: NSA Julia Szczygielska, WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 7 listopada 2017 r., sprawy ze skargi N. W., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., z dnia (...) Nr (...), w przedmiocie przyznania świadczenia wychowawczego,, oddala skargę w całości.,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.