IV SA/Wr 264/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3000466

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2018 r. IV SA/Wr 264/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel.

Sędziowie WSA: Ewa Kamieniecka, Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi K. M. na postanowienie Szefa W. Sztabu Wojskowego we W. z dnia (...) kwietnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.