IV SA/Wr 157/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - OpenLEX

IV SA/Wr 157/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2822242

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2016 r. IV SA/Wr 157/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sędziowie WSA: Ewa Kamieniecka, Alojzy Wyszkowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 15 listopada 2016 r., sprawy ze skargi H.B., na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, we W., z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...), w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej,, oddala skargę w całości.,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.