IV SA/Wa 950/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871007

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2013 r. IV SA/Wa 950/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki (spr.).

Sędziowie WSA: Marta Laskowska-Pietrzak, Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi "R" Sp. z o.o. z siedzibą w C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.