IV SA/Wa 604/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812157

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2016 r. IV SA/Wa 604/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Dąbrowska.

Sędziowie WSA: Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.), Iwona Szymanowicz-Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2016 r. sprawy ze skargi J. W. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.