IV SA/Wa 3335/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

IV SA/Wa 3335/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2796603

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2017 r. IV SA/Wa 3335/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki (spr.).

Sędziowie WSA: Anna Falkiewicz-Kluj, Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 lipca 2017 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi Burmistrza R. na postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia (...) października 2016 r. numer (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.