IV SA/Wa 2884/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3137212

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2019 r. IV SA/Wa 2884/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Borkowska (spr.).

Sędziowie WSA: Aneta Dąbrowska, Marzena Milewska-Karczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2019 r. sprawy ze skargi M. L., R. L., M. Z. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.