IV SA/Wa 2710/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807426

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2016 r. IV SA/Wa 2710/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sędziowie WSA: Magdalena Durzyńska (spr.), Piotr Korzeniowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2016 r. sprawy ze skargi K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.