Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2998512

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 lutego 2018 r.
IV SA/Wa 2544/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sędziowie WSA: Leszek Kobylski, Iwona Owsińska-Gwiazda (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2018 r. sprawy ze skargi D. K. i A. K. na decyzję Wojewody M. z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.