IV SA/Wa 2187/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3000351

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. IV SA/Wa 2187/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anita Wielopolska (spr.).

Sędziowie WSA: Kaja Angerman, Asesor Agnieszka Wąsikowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą we (...) na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia na przetwarzanie odpadów oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.