IV SA/Wa 2073/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3000161

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. IV SA/Wa 2073/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anita Wielopolska.

Sędziowie WSA: Kaja Angerman, Asesor Agnieszka Wąsikowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi M. A. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.