IV SA/Wa 2067/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807691

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2016 r. IV SA/Wa 2067/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Korzeniowski.

Sędziowie WSA: Kaja Angerman, Wanda Zielińska-Baran (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2016 r. sprawy ze skargi A. H. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.