IV SA/Wa 1945/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3004973

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r. IV SA/Wa 1945/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 września 2018 r. sprawy ze sprzeciwu M. Z. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) maja 2018 r., nr (...) w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia oddala sprzeciw

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.