IV SA/Wa 1930/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2993903

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. IV SA/Wa 1930/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Łuczaj (spr.).

Sędziowie Asesor, WSA: Anna Sidorowska-Ciesielska, Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi Gminy Miasto (...) na decyzję Dyrektora Zarządu (...) z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie określenie opłaty stałej za usługi wodne oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.