IV SA/Wa 156/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3134359

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r. IV SA/Wa 156/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kaja Angerman (spr.).

Sędziowie WSA: Aneta Dąbrowska, Anna Sękowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2019 r. sprawy ze skargi G. R. i Z. R. na decyzję. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.