IV SA/Wa 1479/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3004570

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r. IV SA/Wa 1479/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj.

Sędziowie WSA: Katarzyna Golat (spr.), Leszek Kobylski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2018 r. sprawy ze skargi J. Z. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie przestrzegania zasad gospodarki odpadami oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.