IV SA/Wa 126/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2530379

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018 r. IV SA/Wa 126/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj (spr.).

Sędziowie WSA: Alina Balicka, Anna Sękowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi P. U. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.