IV SA/Wa 1224/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3101321

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. IV SA/Wa 1224/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anita Wielopolska.

Sędziowie WSA: Kaja Angerman, Asesor Agnieszka Wąsikowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. na rozprawie sprawy ze skargi M. C.i R. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2018 r. Nr (...) w przedmiocie: odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia zawiesić postępowanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.