IV SA/Po 888/19, Wadliwe sporządzenie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego... - OpenLEX

IV SA/Po 888/19, Wadliwe sporządzenie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3032711

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.