Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2901370

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 13 września 2011 r.
IV SA/Po 874/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 13 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg V. S. Sp. z o.o. na pisma Naczelnika Urzędu Celnego w P. z dnia (...) 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 863/11) z dnia (...) 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 864/11) z dnia (...) 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 865/11) z dnia (...) 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 866/11) z dnia (...) 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 867/11) z dnia (...) 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 868/11) z dnia (...) 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 869/11) z dnia (...) 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 870/11) z dnia (...) 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 871/11) z dnia (...) 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 872/11) z dnia (...) 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 873/11) z dnia (...) 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 874/11) z dnia (...) 2011 r., nr (...) (IV SA/Po 875/11) w przedmiocie wyrejestrowania automatów do gier o niskich wygranych z Krajowego Rejestru Automatów do Gier postanawia

1. Na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.) zarządzić połączenie spraw sygn. akt IV SA/Po 863/11, IV SA/Po 864/11, IV SA/Po 865/11, IV SA/Po 866/11, IV SA/Po 867/11, IV SA/Po 868/11, IV SA/Po 869/11, IV SA/Po 870/11, IV SA/Po 871/11, IV SA/Po 872/11, IV SA/Po 873/11, IV SA/Po 874/11, IV SA/Po 875/11 w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia,

2. Sprawę prowadzić dalej pod sygn. akt IV SA/Po 863/11.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.