IV SA/Po 656/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871068

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 września 2013 r. IV SA/Po 656/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 4 września 2013 r. Sąd postanowił: - połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. IV SA/Po 656/13, IV SA/Po 657/13 i IV SA/Po 658/13 i prowadzić je pod sygnaturą IV SA/Po 656/13.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.