IV SA/Po 482/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2991521

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2018 r. IV SA/Po 482/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Donata Starosta.

Sędziowie WSA: Anna Jarosz (spr.), Asesor sądowy Katarzyna Witkowicz-Grochowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi E. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.