IV SA/Po 478/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871035

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r. IV SA/Po 478/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Grossmann.

Sędziowie: NSA Grażyna Radzicka, WSA Donata Starosta (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2013 r. sprawy ze skargi K. Ś. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) lutego (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.