IV SA/Po 462/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2850584

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2014 r. IV SA/Po 462/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Donata Starosta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym spraw ze skarg W. R. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zarządzić połączenie spraw o sygn. akt IV SA/Po 462/14, sygn. akt IV SA/Po 464/14 i sygn. akt IV SA/Po 465/14 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, a połączone sprawy prowadzić dalej pod sygn. akt IV SA/Po 462/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.