Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2898284

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 7 czerwca 2011 r.
IV SA/Po 411/11

UZASADNIENIE

Sentencja

postanawia Na podstawie art. 111 § 2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) postanawia połączyć sprawę o sygn. akt IV SA/Po 410/11 ze sprawą o sygn. akt IV SA/Po 411/11 oraz ze sprawą o sygn. akt IV SA/Po 412/11,IV SA/Po 413/11 w celu ich łącznego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia i prowadzić je dalej pod sygnaturą IV SA/Po 410/11.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.