IV SA/Po 251/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2870987

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 września 2013 r. IV SA/Po 251/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 4 września 2013 r. Sąd postanowił: - połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę o sygn. IV SA/Po 251/13 i IV SA/Po 252/13 i prowadzić je pod sygnaturą IV SA/PO 251/13.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.