IV SA/Po 237/24, Zasadność wydania decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego. Przesłanka trwałości opuszczenia lokalu. Dobrowolność opuszczenia lokalu - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3724885

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.