IV SA/Po 147/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812066

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 r. IV SA/Po 147/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Donata Starosta (spr.).

Sędziowie WSA: Izabela Bąk-Marciniak Maciej Busz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2016 r. sprawy ze skargi P.P. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.