IV SA/Po 142/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

IV SA/Po 142/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2801839

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 października 2017 r. IV SA/Po 142/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska (spr.).

Sędziowie WSA: Donata Starosta Anna Jarosz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2017 r. sprawy ze skargi A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) listopada 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zasiłku celowego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.