IV SA/Gl 9/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871008

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 września 2013 r. IV SA/Gl 9/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Kurcyusz-Furmanik.

Sędziowie WSA: Beata Kalaga-Gajewska (spr.), Małgorzata Walentek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2013 r. sprawy ze skargi A. K. i P. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie rodziny zastępczej - ustalenie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.