IV SA/Gl 858/12 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871048

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 sierpnia 2013 r. IV SA/Gl 858/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Adam Mikusiński.

Sędziowie WSA: Andrzej Matan (spr.), Stanisław Nitecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi H.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.