Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2910207

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
IV SA/Gl 831/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik (spr.).

Sędziowie: NSA Adam Mikusiński, WSA Stanisław Nitecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi J. D. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.